Skip to main content
  • Meer dan 40 jaar ervaring
  • Advies, planning, uitvoering en nazorg
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week

Dakbedekking

Ook uw dak behoeft de nodige aandacht

Braat Dakbedekking biedt verschillende abonnementen aan voor het onderhoud van uw daken. Aan de hand van een aantal factoren wordt met u bepaald welke abonnement het beste aansluit bij uw eisen en wensen

Een standaard inspectie- en onderhoudsronde vindt normaliter een keer per jaar plaats. Tijdens deze dakinspectie worden uw daken objectief door onze specialisten gecontroleerd.
Ook kleine werkzaamheden tijdens de inspectie vallen onder dit onderhoudscontractzoals bijvoorbeeld het reinigen van goten en daken en eventuele noodzakelijke reparaties.

Check voor meer informatie: www.braatdakbedekking.nl

Bij vragen of opmerkingen

    Vragen of opmerkingen? Neem direct contact met ons op: